Logo
Logo
Logo

7 września 2022

Dlaczego automatyczne reagowanie na cyberataki jest ważne?

Zagrożenia bezpieczeństwa mogą przybierać różnorodne formy i czyhać na Ciebie nawet w najbardziej niespodziewanych miejscach. Bardzo często, niestety, zdarza się, że pomimo wiedzy na ich temat możemy dać się złapać w pułapkę, gdy z powodu np. zmęczenia czy przepracowania nie zwracamy należytej uwagi na czerwone flagi.

Niezwykle istotnym jest, by oprócz stosowania działań prewencyjnych, czyli zabezpieczeń przed atakami, równocześnie nie zaniedbywać mechanizmów reagowania na incydenty, którym uda się pokonać nasze bariery.

Co powinieneś wiedzieć na temat cyberbezpieczeństwa, cyberzagrożeń oraz sposobach walki z nimi? Jaką rolę w budowaniu infrastruktury zabezpieczeń Twojej firmy odgrywa automatyczne reagowanie na incydenty? Wyjaśniamy!

Dlaczego-automatyczne-reagowanie-na-cyber-incydenty-jest-ważne-cyber360

Dlaczego automatyczne reagowanie na cyber incydenty jest ważne?

Spis treści

  1. Jakie są zagrożenia bezpieczeństwa w sieci?
  2. Dlaczego automatyczne reagowanie na incydenty jest konieczne?
  3. Skuteczne sposoby reagowania na incydenty
  4. Automatyczne działania
  5. Elastyczność ochrony przed cyberatakami
  6. Rozwiązania threat intelligence
  7. Uniwersalne rozwiązania
  8. Całodobowa cyber ochrona organizacji
  9. Podsumowanie

Jakie są zagrożenia bezpieczeństwa w sieci?

Jak wskazuje raport Cyber defense in SMEs: Making security simple, cyberataki dotknęły w 2020 roku aż 9 na 10 badanych małych i średnich przedsiębiorstw. To bardzo alarmująca liczba, która pokazuje, że prawdopodobieństwo znalezienia się na celowniku cyberprzestępców jest ogromne. Wiedza w zakresie zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa jest zatem kluczowa, by móc skutecznie na nie reagować, gdy dosięgną także Twojej firmy.

Oto przykłady popularnych ataków, które mogą czyhać na Ciebie w cyberprzestrzeni. Ryzyko, jakie niesie ze sobą każdy z nich, jest ogromne, dlatego też w celu skutecznej ochrony Twojej firmy należy poznać jak najwięcej informacji na ich temat.

Phishing

Atak phishingowy jest jednym z powszechnych zagrożeń, na które możesz się natknąć zarówno w ramach swojej działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Phishing to atak, podczas którego cyberprzestępcy podszywają się w wiadomości e-mail pod zaufany podmiot w celu wyłudzenia wrażliwych danych od swoich ofiar, np. danych logowania.

Warto również być świadomym różnych „odmian” phishingu. Nie tylko poczta elektroniczna może stać się środkiem komunikacji cyberprzestępców z ich ofiarami. Vishing to wariant phishingu wykorzystujący połączenia telefoniczne, a smishing z kolei – wiadomości SMS.

Phishing jest szczególnie niebezpieczny, gdyż przeprowadzenie tego typu ataku nie wymaga specjalistycznej wiedzy – kluczową rolę odgrywają tutaj techniki manipulacji, takie jak np. wzbudzenie poczucia zagrożenia oraz wykorzystanie zaufania do osób, instytucji czy organizacji, pod które hakerzy się podszywają. Jeśli czujność ofiary zostanie uśpiona, nawet najlepsze bariery bezpieczeństwa mogą się okazać bezradne, gdyż przekazanie wrażliwych danych odbędzie się dobrowolnie.

Gdy cyberprzestępcy uzyskają dostęp do Twoich danych logowania, mogą uczynić na Twoich kontach wiele spustoszenia. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku kont bankowych, gdyż ryzyko utraty dużych sum pieniędzy jest ogromne. Choć wiele banków zwraca uwagę na podejrzane transakcje, ich interwencja także może okazać się niewystarczająca, gdy ofiara osobiście potwierdzi ich autentyczność i celowość, będąc wciąż pod wpływem oszusta.

Ransomware

Atak ransomware to kolejny rodzaj ataku, który może wiązać się z katastrofalnymi konsekwencjami dla Twojej firmy. Słowo ransomware jest anglojęzycznym neologizmem, pochodzącym z połączenia słów ransom (okup) oraz software (oprogramowanie). Już sama nazwa informuje o tym, jakiego typu jest to atak – najczęstszym jego scenariuszem jest instalacja złośliwego oprogramowania, które blokuje ofierze dostęp do jej urządzeń oraz przechowywanych na nich danych. Hakerzy w zamian za usunięcie skutków ataku i zwrot dostępu do blokowanych zawartości domagają się zapłacenia okupu.

Ransomware jest jednym z powszechnych zagrożeń dla przedsiębiorców na całym świecie – jak podaje Cyber defense in SMEs: Making security simple, aż 18% badanych firm w 2020 doświadczyło tego typu ataku. Dane z 2022 zgromadzone przez Sophos także nie pozostawiają żadnych złudzeń – aż 66% badanych firm padło ofiarami ransomware. Ponadto, aż 90% z nich przyznało, że atak zauważalnie wpłynął na ich funkcjonowanie. Choć 46% ofiar zdecydowało się na zapłatę okupu, zaledwie 4% odzyskało w efekcie wszystkie swoje dane.

Przeprowadzenie ataków ransomware może się odbywać za pomocą wielu ścieżek. Niektórzy hakerzy wykorzystują w tym celu phishing, załączając w mailu plik z malware lub link prowadzący do pobrania złośliwego oprogramowania. Bardziej doświadczeni cyberprzestępcy mogą użyć luk w zabezpieczeniach, które nie zostały jeszcze wykryte i załatane. Niewykryta luka jest bardzo groźna, gdyż stanowi otwartą furtkę dla dowolnego rodzaju ataków – gdy za jej pomocą hakerzy przenikną do Twojej sieci, atak ten nazywany jest zero-day. W przypadku zauważenia luki, należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą oprogramowania.

Ataki APT

Ataki APT (Advanced Persistent Threat) są jednymi z najgroźniejszych ataków, z jakimi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa. Atak ten jest szczególnie niebezpieczny, gdyż jest „skrojony na miarę” konkretnej firmy lub nawet osoby. Różni się zatem np. od przeprowadzanych na szeroką skalę kampanii phishingowych, gdyż posiada jeden jasno określony cel. Zazwyczaj dotyczy on albo całej firmy czy organizacji, albo jej pracowników wysokiego szczebla i członków zarządu.

Przygotowania do przeprowadzenia ataku APT mogą trwać tygodniami lub miesiącami. Etap ten polega na gromadzeniu wszelkich danych oraz informacji na temat celu – informacje te mogą być pozyskiwane zarówno z nielegalnych źródeł, jak i z powszechnie dostępnych miejsc, np. strony internetowej firmy czy jej profili w mediach społecznościowych. Często to właśnie pozornie niewinne wzmianki dostarczają odpowiedzi na pytania np. o strukturę organizacyjną firmy, jej dostawców i wszystkie słabe punkty. Dlatego też, jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie Twojego przedsiębiorstwa, ważne jest stałe monitorowanie informacji, które zamieszczane są w jej profilach czy na stronie internetowej.

Dlaczego automatyczne reagowanie na incydenty jest konieczne?

Automatyczne reagowanie jest kluczowe w przypadku każdego rodzaju zagrożeń, z jakimi przyjdzie Ci się zmierzyć. Jak najszybsze podjęcie działania jest niezbędne, by w porę zatrzymać hakerów i uniemożliwić im dostęp do Twoich wrażliwych danych. Im więcej czasu będą oni mieć na infiltrację Twojej firmy, tym większą liczbę informacji uda im się zdobyć. Z ich pomocą mogą wyrządzić Ci nieodwracalne szkody, co wiąże się z ogromnymi stratami wizerunkowymi, finansowymi i utratą zaufania klientów.

Bardzo często też może zdarzyć się, że atak zostanie przeprowadzony np. w dzień wolny lub w czasie poza godzinami pracy Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli nie korzystasz z opcji automatycznego reagowania, wówczas jakiekolwiek działania zaradcze mogą zostać podjęte z dużym opóźnieniem, które daje hakerom duże możliwości wniknięcia głęboko w Twoje systemy i sieci. Nawet najlepsze mechanizmy ochrony mogą, niestety, okazać się niewystarczające, jeśli wdrożenie ich nastąpi zbyt późno.

Skuteczne sposoby reagowania na incydenty

Jeśli zależy Ci na budowaniu silnej infrastruktury zabezpieczeń w Twojej firmie, oprócz zdobywania wiedzy ważne jest również także dbanie o odpowiednie narzędzia ochronne. Cyber360 jest odpowiedzią na potrzeby nawet najbardziej wymagających przedsiębiorców. W ofercie Cyber360 możesz znaleźć szeroki wachlarz wielofunkcyjnych produktów, które będą mogły chronić Twoje dane na wielu różnych płaszczyznach.

Wszystkie usługi Cyber360 wyróżnia kompleksowe podejście do ochrony danych, wykrywania i analizy ryzyka, oraz nastawienie na wygodę użytkowników. Na szczególną uwagę zasługuje platforma Cynet 360 XDR, która skutecznie łączy działania prewencyjne z działaniami naprawczymi. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu wykorzystaniu różnorodnych technologii, np. next generation antivirus (NGAV), user behavioral analysis (UBA) czy endpoint detection and response (EDR).

W jaki sposób Cynet 360 może zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych?

Automatyczne działania

Jedną z najważniejszych zalet platformy Cynet jest możliwość automatycznego reagowania na incydenty bezpieczeństwa. Automatyczne reagowanie oznacza, iż procedury bezpieczeństwa uruchamiane są zawsze, gdy platforma wykryje potencjalne zagrożenie, któremu udało się przeniknąć infrastrukturę zabezpieczeń, bez konieczności ingerencji człowieka. Dzięki temu może powstrzymywać ataki już w momencie ich zauważenia, a także po godzinach Twojej pracy.

Natychmiastowa reakcja na zagrożenia pozwala powstrzymać cyberprzestępców już na najwcześniejszych etapach ataku, gdy nie zdążą wyrządzić znaczących szkód i wykraść zbyt wielu danych w tak krótkim czasie. Jest to zatem skuteczny sposób zwalczania m.in. ataków ransomware czy APT. Cynet 360 posiada również możliwości klasyfikacji incydentów, co znacznie ułatwia dobranie odpowiednich mechanizmów reagowania, dostosowanych do wagi zagrożenia.

Elastyczność ochrony przed cyberatakami

Kolejną zaletą Cynet360 jest elastyczne dopasowywanie się do potrzeb użytkowników. Dzięki temu może zaoferować Ci różnorodne rozwiązania, uwzględniające np. strukturę organizacyjną czy specyfikę Twojego przedsiębiorstwa. Jest to ogromne ułatwienie nie tylko dla Ciebie, ale i dla Twoich pracowników, którzy na co dzień będą korzystać z platformy w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń.

Cynet 360 na bieżąco dopasowuje się do okoliczności zewnętrznych na podstawie informacji pochodzących m.in. z monitorowania ruchu sieciowego, zachowania użytkowników i członków zespołu czy przebiegu dotychczasowych ataków. Istnieją również możliwości ręcznego dopasowania funkcji Cynet 360 do Twoich wymogów, np. tworzenia własnych procedur postępowania w przypadku wykrycia incydentów bezpieczeństwa.

Rozwiązania threat intelligence

Wykorzystanie zasobów threat intelligence to kolejna zaleta platformy Cynet 360. Threat intelligence to zestaw baz danych, zawierających kompletne, na bieżąco uzupełniane informacje na temat aktualnych cyberataków, pochodzące z zaufanych źródeł. Bazy te mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne – Cynet 360 korzysta z obu typów jednocześnie, dzięki czemu zebrane w ten sposób informacje uzupełniają się nawzajem, zapewniając Ci tym samym wyższy poziom cyberbezpieczeństwa.

Dostęp do danych threat intelligence jest bezcenny, gdyż pozwala lepiej przygotować się do ochrony przed cyberprzestępcami. Gdy jesteś w posiadaniu informacji o ich aktualnych poczynaniach, możesz być zawsze krok przed nimi i uprzedzać ewentualne ataki zanim w ogóle dojdą do skutku.

Cynet 360 korzysta z zasobów threat intelligence, aby lepiej dopasowywać poziom zabezpieczeń sieci do okoliczności zewnętrznych. Stanowi to duże ułatwienie dla Twojego zespołu, gdyż nie musi on wyszukiwać we własnym zakresie wszystkich danych o nowych zagrożeniach.

Uniwersalne rozwiązania

Platforma Cynet 360 troszczy się o bezpieczeństwo Twojej firmy na wielu różnych płaszczyznach. Rozbudowane mechanizmy reagowania na incydenty łączą się z szerokim spektrum działań ochronnych, które nie dopuszczają zagrożeń do Twojej sieci.

Wśród możliwości ochrony Cynet 360, które zasługują na szczególną uwagę, znajduje się m.in. funkcja wykrywania potencjalnych zagrożeń za pomocą tzw. plików-pułapek. Pliki-pułapki umieszczane są w strategicznie wybranych lokalizacjach. Cynet 360 wychodzi zatem o krok dalej, niż klasyczne działania prewencyjne dla cyberbezpieczeństwa. Dzięki technologii plików-pułapek możliwe jest monitorowanie aktywności cyberprzestępców, którzy się nimi zainteresują, co pozwoli dopasować struktury bezpieczeństwa do schematów ich działania, by móc skuteczniej się przed nimi chronić.

Całodobowa cyber ochrona organizacji

Na uwagę zasługuje również to, że Cynet 360 zapewnia Twojej firmie ochronę w trybie 24/7. Wartość tej funkcji dla Twojej infrastruktury zabezpieczeń jest nieoceniona, gdyż gwarantuje, że monitorowanie incydentów odbywa się bez przerwy, nawet poza godzinami pracy przedsiębiorstwa. Oznacza to, że niezależnie od tego, o jakiej porze dojdzie do incydentu naruszenia bezpieczeństwa, Cynet 360 zareaguje od razu. Wdrożenie rekomendowanych lub ustalonych wcześniej działań wiąże się więc z dużo mniejszym ryzykiem powodzenia ataku.

W ramach ochrony całodobowej możesz również korzystać ze wsparcia zespołu Security Operations Center (SOC), który na życzenie udzieli Ci pomocy w niezbędnym zakresie i doradzi, jakie działania należy podjąć. Zewnętrzne wsparcie to ogromne odciążenie dla Twoich pracowników, którzy nie muszą wykonywać całej pracy samodzielnie. Jest to także niezwykle korzystne finansowo, gdyż nie musisz zatrudniać własnego zespołu ekspertów SOC, którzy pozostawaliby w gotowości 24/7 na wypadek wystąpienia incydentu bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Automatyczne reagowanie na zagrożenia to bardzo ważny element zabezpieczeń przed atakami hakerów. Funkcja ta pozwoli na natychmiastowe reagowanie na wszelkie incydenty bezpieczeństwa. W ofercie Cyber360 znajdziesz produkty i usługi, które zapewnią Ci możliwość automatycznego reagowania na zagrożenia, które znacząco zwiększą poziom cyberbezpieczeństwa Twojej firmy. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Skontaktuj się z nami – z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania!

Kontakt

+48 733 600 411

Siedziba spółki
ul. Uphagena 27,
80-237 Gdańsk
office@cyber360.pl

Oddział Wrocław
ul. Księcia Witolda 43,
50-202 Wrocław
office@cyber360.pl

Logo