Cybersecurity under control, be smart, be prepared.

Zabezpiecz swoją
organizację przed
cyberzagrożeniami

Logo

Skuteczne narzędzia
i usługi

Współpracujemy z klientami, aby stworzyć ramy cyberbezpieczeństwa – nakreślające cele biznesowe, oceniające ryzyko, definiujące poziomy tolerancji i pomagając zbudować odpowiednie środowisko zabezpieczenia organizacji przed cyber zagrożeniami.

cyber-360

XDR Cynet360

Cynet360 jest zintegrowaną platformą do wykrywania i usuwania zagrożeń w obrębie organizacji. Zapewnia monitorowanie środowiska, widoczność plików, użytkowników, ruchu sieciowego oraz stacji końcowych i powiązanie tych informacji w ramach procesu analizy incydentów.

Jeden system jest idealnym rozwiązaniem dla instytucji o ograniczonych zasobach ludzkich.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Wykorzystujemy naszą platformę szkoleniową Cympire w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby przygotować zespołów Klienta na atak. Jedynym sposobem na przygotowanie cyberobrony jest symulowanie w realnym środowisku ataków wyprzedzających.

Nowy wymiar
cyberbezpieczeństwa

Identyfikacja niepożądanych ekspozycji na ryzyko i zapewnienie ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi. W przypadku braku zarządzania ryzykiem organizacje mogą być narażone na kary regulacyjne, utratę praw do własności intelektualnej lub upadek reputacji.

digital shadows_

Produkt Digital Shadows SearchLight™ pomaga minimalizować wymienione zagrożenia poprzez wykrycie utraty danych, zabezpieczenie online swojej marki online oraz zmniejszenie ekspozycji na zagrożenie.

Logo

Usługa SOC

Oferujemy usługi monitorowania bezpieczeństwa (SOC), które zapewniają m.in.: informacje, analizy, narzędzia, technologie i procesy służące do skutecznego wykrywania i obsługi incydentów. Jednocześnie wspieramy Klientów w tworzeniu ich własnych ośrodków SOC.

Kontakt

+48 58 380 01 10

Siedziba spółki
ul. Uphagena 27,
80-237 Gdańsk, Poland
office@mvproject.pl

Oddział Warszawa
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
office@cyber360.pl

Logo