Logo
Logo
Logo

CyberDefender

Bądź gotowy na wszystko, co może nadejść.

CyberDefender to usługa zarządzanego wykrywania i reagowanie na cyberincydenty

W miarę coraz częstszego wdrażania przez organizacje zaawansowanych technologii cyfrowych, pojawiły się nowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem, z którymi wiele organizacji ma trudności. Wykorzystaj doświadczenie naszych praktyków ekspertów, którzy zapewnią bezpieczeństwo Twojego biznesu.

CyberDefender zapewnia poprzez użycie światowej klasy narzędzi zarządzane, monitorowanie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia IT oraz zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, a wszystko to w ramach jednej usługi.

Dzięki pełnemu zabezpieczeniu ryzyka i zagrożeń Twoja Organizacja może mieć pewność, że dzięki CyberDefender zawsze jesteś gotowy na wszystko, co ma nadejść.

Eksperci SOC firmy Cyber360 zajmują się całą powierzchnią ataku  identyfikując zagrożenia na wczesnym etapie jego łańcucha ataku i prowadzą dogłębną reakcję w celu wyeliminowania zagrożeń.

Największe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem:

Dziś infrastruktura firmowa staje się coraz bardziej złożona, urządzenia mobilne, serwery, stacje robocze, często środowisko chmurowe powodują, że wymagania na zabezpieczenie przed atakami cybernetycznymi staje się krytyczne dla wielu organizacji.

Zabezpieczenie infrastruktury

Rosnące zagrożenia cybernetyczne stworzyły zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, nie wszystkie organizacje mogą pozwolić sobie na zatrudnienia zespołu pracowników o takiej wiedzy oraz praktycznym doświadczeniu.

Niedobór
personelu

Szybkie przejście na pracę hybrydową i zdalną stworzyło szereg nowych luk w zabezpieczeniach, co spowodowało znaczny wzrost cyberataków i wyższe ryzyko finansowe dla firm. Dziś można powiedzieć, że bezpiecznie już było.

Rosnąca
liczba ataków

Ransomware pozostaje jednym z głównych zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego wielu organizacji, ponieważ przestępcy stale rozwijają swoje możliwości i opracowują bardziej wyrafinowane sposoby penetracji systemów i sieci.

Rosnące ryzyko
ransomware

Organizacje, które nie spełniają oczekiwań swoich klientów w zakresie prywatności danych, narażają się na straty finansowe, utratę reputacji, a nawet zamknięcie działalności.

Prywatność danych
wrażliwych

Nowe regulacje, wymagania towarzystw ubezpieczeniowych, regulatorów rynku powodują, że dziś trzeba zapewnić zgodność z wieloma standardami m.in. NIS2, ISO 27001, KSC.

Zgodność ze standardami

Nasza usługa CyberDefender umożliwia organizacjom outsourcing swoich potrzeb w zakresie cyberbezpieczeństwa i powierzenie ich zaufanemu zespołowi ekspertów.

Dzięki CyberDefender pozwól swojej Organizacji stawianie wyzwań najnowszym zagrożeniom IT. Odkryj naszą specjalistyczną usługę bezpieczeństwa, która zmniejsza obciążenie zespołu IT oraz zwiększa odporność cybernetyczną Twojej Organizacji. CyberDefender to znacznie więcej niż usługa SOC.

Wszystkie organizacje potrzebują możliwości wykrywania i powstrzymywania zagrożeń. Jednak w przypadku większości przedsiębiorstw (z wyjątkiem największych) koszty personelu i infrastruktury związane z prowadzeniem Security Operations Center (SOC) są zbyt wysokie. Ponadto, nawet firmy dysponujące dużymi zasobami wewnętrznymi mogą nie posiadać odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, a także umiejętności dostrzegania nadchodzącego zagrożenia.

Korzyści CyberDefender – usługa Managed, Detection & Response (MDR)

Managed Detection and Response (MDR) zaprojektowana w celu sprostania zagrożeniom IT poprzez zapewnienie odpowiednich osób, procesów i technologii wymaganych do wzmocnienia stanu bezpieczeństwa organizacji oraz zmniejszenia narażenia na ryzyko. Taką jest nasza usługa  CyberDefender.

 • Szeroki wgląd w zagrożenia

  Dzięki zastosowanym nowoczesnym narzędziom CyberDefender zapewnia szeroki wgląd w zagrożenia w środowiskach lokalnych, chmurowych i hybrydowych, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby zapewnić możliwość holistycznego podejścia do cyberbezpieczeństwo wykorzystujemy najlepsze w swojej klasie narzędzia.

 • Ciągłe wykrywanie ataków

  Ponieważ krajobraz zagrożeń stale ewoluuje, ważne jest, aby możliwości wykrywania nadążały za atakującymi. CyberDefender wykorzystuje najnowsze narzędzia bezpieczeństwa i analizę zagrożeń, aby upewnić się, że Twoja organizacja jest przygotowana do reagowania na bieżące i pojawiające się cyberzagrożenia.

 • Zmniejsza presję na wewnętrzne zespoły IT

  Eksperci CyberDefender Security Operations Center zarządzają i monitorują wszystkie technologie bezpieczeństwa zawarte w CyberDefender. Badając i oceniając wszystkie generowane alerty, nasi analitycy upewniają się, że Twój zespół wewnętrzny IT nie jest obciążony odpowiedzialnością za całodobowe wykrywanie zagrożeń.

 • Natychmiastowa reakcja na zagrożenia

  Szybka reakcja na incydenty cybernetyczne wymaga wysokiego poziomu świadomości sytuacyjnej. Dzięki narzędziom wykorzystywanych w ramach CyberDefendera mamy gwarancje, że reakcja na podejrzane zdarzenie będzie natychmiastowa, naszym celem jest rozpoznanie ataku już na etapie rekonesansu.

 • Zabezpieczenie wielu platform systemowych

  W ramach usługi CyberDefender zabezpieczamy wiele platform systemów operacyjnych: Windows, Linux, MacOS, Android, IOS, ChromeOS. Zakres naszej usługi obejmuje również rozwiązania chmurowe.

 • Zintegrowana reakcja na incydenty

  Aby ułatwić przyszłe reagowanie na incydenty, zespół Cyber360 "bada" szczelność cybernetyczną Twojej organizacji, zapewnia praktyczne wskazówki dotyczące środków poprawy bezpieczeństwa i przygotowania na przyszłe zdarzenia.

 • Ułatwia zgodność ze standardami

  Dzięki CyberDefender możesz szybko podnieść możliwości cyberbezpieczeństwa swojej organizacji do poziomu potrzebnego do spełnienia wymagań RODO , dyrektywy NIS, ISO 27001 i SOC2 i innych.

 • W pełni pod klucz

  Usługa CyberDefender to kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwo Twojej organizacji. Zapewniamy wszystkie niezbędne narzędzia, szkolenia oraz aktywności niezbędne do zbudowania Twojej cyberodporności.

 • Szybkie uruchomienie usługi

  Usługa CyberDefender została przez nas tak przygotowana, aby jej uruchomienie było bardzo proste. Czas potrzebny nam do roztoczenia podstawowej opieki nad Twoją organizacją to ok. 5 dni.

 • Brak dostępu do danych klienta

  Nasi analitycy oraz wykorzystywane w usłudze CyberDefender narzędzia pracują na metadanych, w żadnym momencie nie mamy dostępu do Twoich danych, do zawartości dokumentów.

Jak działa nasza usługa

usługa CyberDefender to cztery kroki:

 • Dane telemetryczne są zbierane z Twoich sieci, komputerów, serwerów , urządzeń mobilnych i środowisk chmurowych, analizowane przy użyciu najnowszych mechanizmów uczenia maszynowego i wykrywania behawioralnego, a następnie wzbogacane o najnowsze informacje o zagrożeniach.

 • Wszystkie dane są skorelowane, a następnie pogrupowane według wspólnych atrybutów w celu utworzenia „przypadków” – zapewniających pełniejszy przegląd zdarzeń związanych z bezpieczeństwem. W zebranych danych poszukujemy anomalii.

 • W przypadku odkrycia podejrzanych działań podejmowana jest natychmiastowa reakcja przygotowanych automatów i następuje podjęcie sprawy przez ekspertów Cyber360 Security Operations Center. Jeżeli konieczne jest wparcie zespołu IT klienta to natychmiast się z nim komunikujemy, przekazując zalecenia do dalszego postępowania.

 • Po wykonaniu działań przez nasz zespół SOC, dostarczane są przez nas do klienta wskazówki dotyczące środków zaradczych aby poprawić poziom bezpieczeństwa organizacji.

Gotowe rozwiązanie do wykrywania i likwidacji zagrożeń

CyberDefender zapewnia wszystko, czego potrzebuje Twoja organizacja do wykrywania i reagowania zagrożeń cyberbezpieczeństwa, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Nasz wyspecjalizowany i doświadczony zespół analityków i inżynierów bezpieczeństwa pracuje jako wirtualne rozszerzenie Twojego zespołu IT, aby Twoja organizacja była zawsze świadoma incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Niezależne podejście do wyboru technologii oznacza, że CyberDefender zawiera narzędzia, które zapewniają najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa dla Twojej organizacji.
Pakiet narzędziowy w CyberDefender to XDR oraz SIEM i SOAR.

Dbamy aby usługa CyberDefender była stale optymalizowana i rozwijana, aby identyfikować nowe typy ataków i przygotowywać nowe mechanizmy ich zwalczania.
Istotnym elementem CyberDefender jest Analiza zagrożeń cybernetycznych Twojej organizacji.

Jednym z kluczowych elementów pakietu narzędziowego są pułapki (Honeypot, Deception) na cyberprzestępców. W ramach CyberDefender wykorzystujemy 4 typy pułapek, w tym unikatową pułapkę dedykowaną obronie przed ransomware. Dzięki temu możemy zbudować wielowarstwową obronę przed tego typu zagrożeniem.

Aby uzyskać głębszą widoczność zagrożeń i usprawnić podejmowanie decyzji, CyberDefender obsługuje integrację telemetrii sieci i punktów końcowych oraz zasobów chmurowych z szeroką gamą źródeł zewnętrznych (dziś jest ich 40). Naszym celem jest identyfikacja zagrożeń już na wstępnym etapie ataku.

Aby ułatwić reagowanie na incydenty nasz zespół SOC zapewnia wskazówki dotyczące działań utwardzających ochronę Twojej organizacji. Doradzamy Twojemu zespołowi w zakresie organizacji i konfiguracji infrastruktury IT.

Nie ma dobrej usługi w zakresie cyberbezpieczeństwo bez szkoleń. W ramach usługi zapewniamy wysokiej jakości szkolenia połączone z kampaniami phishingowymi. Takie kampanie organizujemy dla klientów minimum 2 razy w roku. Szkolenia organizowane są na platformach elearningowych i kończą się testem.

Dzięki usprawnionemu procesowi wdrażania, CyberDefender może chronić Twoją organizację w ciągu kilku dni i łatwo skalowalna zgodnie z przyszłymi potrzebami operacyjnymi. Nasz zespół odpowiedzialny za onboarding nowych klientów sprawie przeprowadzi Ciebie przez cały proces uruchomienia usługi.

Wyjątkowe możliwości sztucznej inteligencji(AI), na przykład głębokie uczenie się, przynoszą ogromne korzyści cyberbezpieczeństwu, ponieważ umożliwiają analizowanie i łagodzenie dużych zbiorów potencjalnie złośliwych danych zapewniając zalecenia dotyczące przyszłych zagrożeń. My również wykorzystujemy AI jako wsparcie naszej pracy.

CyberDefender
łączy w sobie najlepszą
inteligencję maszynową i ludzką
wiedzę, aby szybko identyfikować
zagrożenia i reagować na nie,
24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu

Telemetria o wysokiej wierności dla świadomości zagrożeń i przewagi decyzyjnej

Aby identyfikować ataki, ważne jest nie tylko korzystanie z najlepszych narzędzi do wykrywania, ale także upewnianie się, że otrzymują one odpowiednie dane o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem. Eksperci Cyber360 integrują najcenniejszą telemetrię bezpieczeństwa z stosem technologii, porównując ją z platformami takimi jak MITRE ATT&CK, aby zminimalizować martwe punkty widoczności.

Same dane o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem nie wystarczą — do ich wzbogacenia wymagany jest głęboki poziom analizy zagrożeń. CyberDefender wykorzystuje najnowsze spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ofensywnego i analizy zagrożeń od naszego zespołu ekspertów, aby pomóc ulepszyć wykrywanie w czasie rzeczywistym najnowszych taktyk i technik przeciwnika.

Wyszukiwanie znanych i nieznanych zagrożeń na najwcześniejszych etapach ataku

Proaktywne, oparte na danych nasze podejście do wykrywania zagrożeń oznacza, że ​​nasz zespół ds. bezpieczeństwa nie czeka na alerty. Wykorzystując kombinację technik ręcznych i wspomaganych maszynowo, nieustannie poszukujemy wskaźników, które mogłyby sygnalizować obecność nieznanych zagrożeń. Obejmuje to również oparcie się o informacje o zagrożeniach z ponad 40 źródeł.

Wyniki bezpieczeństwa potrzebne do szybkiego reagowania

Świadomość, że w Twojej sieci istnieje zagrożenie, nie wystarczy. Istotne jest, aby zareagować, zanim osiągnie swój cel. Zespół CyberDefender analizuje i segreguje wszystkie przychodzące alerty bezpieczeństwa, a po zidentyfikowaniu prawdziwego incydentu zapewnia możliwe do zastosowania reakcje dotyczące łagodzenia skutków incydentów oraz działania w odpowiedzi na incydenty, których potrzebuje Twoja organizacja, aby szybko i skutecznie zareagować. Kluczowe w naszej usłudze jest podjęcie natychmiastowej reakcji na incydent.

Kompleksowe zarządzanie zagrożeniami, analiza bezpieczeństwa i reagowanie

CyberDefender to platforma zarządzania zagrożeniami oparta o topowe narzędzia światowych producentów.
W usłudze wykorzystujemy narzędzia zabezpieczające komputery, serwery, urządzenia mobilne oraz środowiska chmurowe. Aktualnie wykorzystujemy narzędzie XDR będące w TOP 4 w światowym cyberbezpieczeństwie. Środowisko usługi uzupełnione jest narzędziem SIEM z modułem SOAR wzbogacone ok. 40 źródłami informacji o zagrożeniach.
Obsługiwane platformy:
1. Windows od 7 do najnowszych
2. Linux (64 bitowe)
3. MacOS
Systemy mobilne:
1. Chrome OS
2. Android
3. iOS

Dlaczego Cyber360

Wiodąca w Polsce firma dla usług MDR

Ocena 10/10 za ogólną satysfakcję klienta

Podejście zorientowane na wynik

Prosty model finansowy

Kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwo Klientów

Najczęściej zadawane pytania ?

Managed Detection and Response (MDR) to zaawansowane rozwiązanie zabezpieczające, które łączy wykrywanie zagrożeń, reagowanie i działania naprawcze w jednym rozwiązaniu, aby pomóc organizacjom w proaktywnym wyszukiwaniu, badaniu, reagowaniu na zagrożenia i usuwaniu zagrożeń przez całą dobę. MDR to znacznie więcej niż SOC.

Skuteczne rozwiązanie MDR łączy ludzi, procesy i technologie wymagane do dostarczania przydatnych spostrzeżeń i analiz oraz umożliwia organizacjom znaczne wzmocnienie ich pozycji w zakresie bezpieczeństwa. Zapewnia to większą świadomość incydentów oraz szybsze i bardziej niezawodne podejmowanie decyzji. Dobre rozwiązanie MDR stosuje ustrukturyzowane podejście, które powinno obejmować przetwarzanie, analizę, dochodzenie i reagowanie. My w naszej usłudze wykorzystujemy takie narzędzia jak XDR, SIEM, SOAR.

Skuteczna usługa MDR łączy w sobie wiele kluczowych elementów bezpieczeństwa. Jest definiowana przez takie aspekty, jak rzeczywisty wywiad cyberofensywny, wysokiej jakości narzędzia do wykrywania i reagowania (XDR, SOAR) oraz doświadczeni eksperci Security Operations Center ( SOC ), którzy mogą działać jako przedłużenie zespołu Twojej organizacji. Inne kluczowe elementy wysokiej jakości usługi MDR powinny obejmować integrację telemetrii sieci i punktów końcowych z szerokiej gamy źródeł logów, testowanie oparte na scenariuszach w celu symulacji potencjalnych ataków oraz zintegrowane reagowanie na incydenty.

Dobra usługa MDR oferuje organizacjom wiele korzyści. Zapewniając podejście w pełni „pod klucz”, MDR pomaga skrócić czas dojrzałości i szybko podnosi możliwości bezpieczeństwa do wysokiego poziomu. Dobre rozwiązanie MDR zapewni również szeroki wgląd w zagrożenia w środowiskach lokalnych, chmurowych i hybrydowych. Umożliwiając ciągłe wykrywanie ataków przez całą dobę i znacznie zmniejszając fałszywe alarmy, zmniejsza obciążenie wewnętrznego zespołu ds. bezpieczeństwa. Jeśli i kiedy wystąpią prawdziwe incydenty, Twój zespół powinien otrzymać praktyczne wskazówki dotyczące łagodzenia skutków oraz zautomatyzowane działania reagowania potrzebne do podjęcia skutecznych działań. Dodatkowo dobra usługa MDR powinna zapewnić niezbędne szkolenia dla Twojej organizacji.
Skuteczny dostawca MDR powinien być w stanie wykazać, że ma szerokie możliwości zapewnienia szerokiego i głębokiego bezpieczeństwa. Powinny być w stanie monitorować telemetrię i alerty w całej  Twojej infrastrukturze poprzez monitorowanie sieci, punktów końcowych i środowisk chmurowych, a także być w stanie oferować proaktywne polowanie na zagrożenia dostosowane do profilu ryzyka Twojej organizacji. Dostawca MDR powinien również być w stanie pójść dalej niż zwykłe powstrzymywanie, odkrywając pierwotną przyczynę i usuwając zagrożenie. Wszystko to powinno być wspierane przez podejście zorientowane na przeciwnika.
MDR jest znacznie bardziej przystępny niż równowartość kosztów utworzenia wewnętrznego SOC. Ponieważ eliminuje konieczność rekrutacji zespołu specjalistów ds. bezpieczeństwa, wdrażania i zarządzania szeroką gamą technologii oraz prowadzenia działań monitorujących 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, MDR oferuje organizacjom znaczne oszczędności finansowe. Koszt rocznej subskrypcji MDR będzie określony przez takie aspekty, jak liczba monitorowanych punktów końcowych.

Cookies gwarantują poprawne działanie, ciągłe doskonalenie strony internetowej oraz wyświetlanie treści dostosowanych do Twoich potrzeb. Korzystając z tej strony zezwalasz nam na używanie plików cookies, pikseli, tagów i podobnych technologii. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close