Logo
Logo
Logo

29 czerwca 2023

Zapewnienie bezpieczeństwa liniom OT w sektorze produkcyjnym dzięki SOCaaS 

Cyfrowa rewolucja w sektorze produkcyjnym 

Do niedawna większość sprzętu i oprogramowania OT (technologia operacyjna) działała w izolacji. Każda platforma była odizolowana od innej, a dane pochodzące z narzędzi były przechowywane w różnych miejscach, więc liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem była minimalna.

Transformacja cyfrowa zmieniła wszystko – teraz prawie wszystkie platformy OT i sprzęt przemysłowy są zintegrowane w jedną połączoną sieć OT.

Zintegrowanie całej infrastruktury przyniosło producentom wiele korzyści: 

Maszyny można teraz monitorować i obsługiwać zdalnie, co pomaga producentom zarządzać nimi na odległość. 

Automatyzacja może zająć się kilkoma powtarzalnymi, niebezpiecznymi lub czasochłonnymi zadaniami dla producentów, takimi jak zbieranie danych o wydajności. 

Dzięki natychmiastowym danym, producenci mogą szybko zauważyć wszelkie wąskie gardła w produkcji i natychmiast je rozwiązać. 

Dane w każdym systemie są automatycznie aktualizowane i synchronizowane, umożliwiając producentom bardziej efektywne planowanie, organizowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych.

Niestety, wszystkie te korzyści przyszły w parze z kilkoma zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem – na które wiele zakładów produkcyjnych nie było przygotowanych.

Konsekwencje cyberataków na przemysł produkcyjny 

Aby przywrócić swoje linie OT po udanym ataku ransomware, producenci płacą średnio ponad 2 miliony dolarów okupu. 61% firm produkcyjnych i przemysłowych zgłosiło również wzrost liczby cyberataków w 2022 roku w porównaniu do poprzedniego roku.

Tymczasem Barracuda stwierdziła, że tylko 24% firm produkcyjnych zakończyło swoje projekty związane z bezpieczeństwem OT.

Patrząc na skomplikowanie nowoczesnych linii produkcyjnych i koszty jednej godziny przestoju, nie jest to zaskakujące, że producenci odsuwają na bok kwestie cyberbezpieczeństwa.

Wzmocnienie ich bezpieczeństwa na całych liniach OT wymagałoby: 

  • Znalezienia i zatrudnienia ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, 
  • Zastąpienia przestarzałej technologii, 
  • Przebudowy linii OT, 
  • Przestojów produkcyjnych, itp.

Zaniedbanie cyberbezpieczeństwa sprawia, że linie OT stają się łatwym celem dla przestępców – co jest regularnie wykorzystywane przez sprawców zagrożeń. A dla producentów konsekwencje ataku mogą być szczególnie dotkliwe.

Uszkodzenia sprzętu i produktu 

Po udanym ataku, sprawcy zagrożeń mogą uzyskać dostęp do systemów OT – a następnie zdalnie kontrolować maszyny. Na przykład, mogą manipulować kluczowymi parametrami maszyn i powodować uszkodzenia produktów na linii produkcyjnej. Co gorsza, mogą spowodować awarię maszyny lub nawet całkowite jej zatrzymanie – do momentu zapłaty okupu.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników 

Postęp technologiczny przyczynił się również do znacznej poprawy bezpieczeństwa na miejscu produkcji. Obecnie większość niebezpiecznych zadań jest zlecania robotom, które mogą pracować w ekstremalnych temperaturach lub z toksycznymi materiałami, a to nie wpłynie na ich wydajność. Automatyczne platformy monitorujące mogą natomiast wysłać alert, gdy zauważą, że maszyna działa nieprawidłowo lub warunki na hali produkcyjnej stają się niezdrowe.

Co mogą zrobić przestępcy, jeśli przejęliby kontrolę nad systemami kontrolującymi te procesy? Poprzez manipulację z programami, mogliby na przykład spowodować, że maszyny zaczną zachowywać się nieprzewidywalnie i powodować obrażenia, a nawet śmiertelne wypadki na miejscu pracy. Wyłączenie narzędzi monitorujących mogłoby zmusić producentów do tymczasowego zamknięcia hali produkcyjnej lub nawet całej fabryki.

Kradzież własności intelektualnej 

Zagrożenia ze strony wewnętrznych pracowników i kradzież własności intelektualnej są plagą przemysłu produkcyjnego od dziesięcioleci. Teraz, kiedy wrażliwe dane, które kiedyś były przechowywane w dokumentach papierowych, są głównie przechowywane w bazach danych online, problem ten powiększył się dziesięciokrotnie.

Po uzyskaniu dostępu do systemów, hakerzy potrzebują tylko kilku minut, aby skopiować i udostępnić wrażliwe dane, więc często naruszenie bezpieczeństwa przechodzi niezauważone. Właściciele zakładów produkcyjnych często dowiadują się o wycieku dopiero po tym, jak ich plany czy dane finansowe znajdują się już na dark webie.

Jeden atak może wpłynąć na wiele systemów 

Ponieważ systemy OT są teraz powiązane, istnieje również ryzyko, że atak na jedną linię może rozprzestrzenić się i wpłynąć na wiele innych systemów lub sieci, nawet w wielu lokalizacjach.

Toyota Motors stanęła w obliczu takiej sytuacji w lutym 2022 roku. Po tym, jak jeden z ich kluczowych partnerów w łańcuchu dostaw został zaatakowany, 28 ich linii produkcyjnych w 14 zakładach w Japonii zostało zakłóconych na cały dzień. W 2023 roku, duży dostawca dla przemysłu półprzewodnikowego, Applied Materials, również odczuł skutki ataku ransomware na jednego z ich dostawców. Ponieważ ich „nadchodzące przesyłki” zostały zakłócone, firma szacuje, że straci 250 milionów dolarów w następnym kwartale.

Pokazuje to, że przestępcy mogą łatwo przekształcić pojedynczy atak w rozległy – z katastrofalnymi skutkami nie tylko dla zaatakowanej placówki, ale także dla ich dostawców i partnerów.

Co zespoły SOC mogą zrobić, aby pomóc zakładom produkcyjnym zabezpieczyć ich infrastrukturę OT? Posiadanie dedykowanego zespołu Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) to obecnie jeden z najlepszych sposobów na zabezpieczenie infrastruktury biznesowej przed cyberzagrożeniami – a to obejmuje również linie OT.

Centrum Operacji Bezpieczeństwa, czyli SOC, to zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa IT, który chroni organizację poprzez monitorowanie, wykrywanie, analizowanie i łagodzenie cyberzagrożeń. Ponieważ pracują oni na okrągło, mogą zauważyć wszelkie nowe podatności lub oznaki nadchodzących ataków i rozwiązać te problemy, zanim zdążą one wyrządzić szkody.

Zespół SOC wie również, jak zatrzymać ataki, które już się rozpoczęły, i zminimalizować szkody, jakie mogą one spowodować. Mogą na przykład lokalizować miejsca, do których atakujący próbują się dostać, izolować te miejsca od reszty sieci, a następnie odtwarzać dane utracone lub skompromitowane podczas ataku.

Większość firm nie jest w stanie utrzymać pełnoetatowego zespołu SOC, ale mogą skorzystać z usług SOC jako usługi (SOCaaS). Firma SOCaaS zapewnia klientom cały zespół ekspertów ds. bezpieczeństwa, którzy zdalnie monitorują i chronią ich sieci, a także pomagają im zrozumieć, jakie są ich główne zagrożenia i jakie kroki mogą podjąć, aby się przed nimi uchronić.

Jednym z największych atutów SOCaaS jest to, że umożliwia producentom skupienie się na tym, co robią najlepiej – tworzeniu produktów – podczas gdy zespół SOC troszczy się o ich bezpieczeństwo.

Kontakt

+48 733 600 411

Siedziba spółki
ul. Uphagena 27,
80-237 Gdańsk
office@cyber360.pl

Oddział Wrocław
ul. Księcia Witolda 43,
50-202 Wrocław
office@cyber360.pl

Logo