Logo
Logo
Logo

27 czerwca 2022

Co to jest extended detection and response tzw. XDR i dlaczego jest potrzebny?

We współczesnym świecie, w którym prym wiodą nowe technologie, zagrożenia mogą czyhać na Twoją firmę o każdej porze dnia i nocy. Nigdy nie możesz mieć pewności, kiedy i w jaki sposób cyberprzestępcy mogą się Tobą zainteresować, i jaką przyjmą strategię, by wykraść Twoje dane. Każdy atak to ogromne ryzyko, dlatego warto dbać o kompleksowe, całodobowe zabezpieczenie Twoich zasobów, by uniknąć katastrofalnych konsekwencji. W jaki sposób rozwiązania XDR mogą Cię w tym wesprzeć?

cotojestxdridlaczegojestwaznyworganizacji-cyber360-blog

Spis treści

  1. Czym jest XDR i co oznacza rozszerzone wykrywanie i reagowanie
  2. Dlaczego potrzebujesz XDR w organizacji?
  3. Ochrona dla Twojej firmy: platforma Cynet XDR
  4. Podsumowanie

Czym jest XDR i co oznacza ten skrót?

Skrót XDR pochodzi od anglojęzycznego extended detection and response, co oznacza rozszerzone wykrywanie i reagowanie. Jest to jedno z nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, którego głównym celem jest kompleksowa, wielopłaszczyznowa ochrona przed zagrożeniami. W skład narzędzi XDR wchodzi szeroki zakres funkcji, związanych zarówno z wykrywaniem niebezpieczeństw, jak i prewencją, naprawą szkód i działaniami analitycznymi.

Technologia extended detection and response XDR tj. rozszerzone wykrywanie i reagowanie ma na celu wykrywanie jak najszerszego spektrum zagrożeń w czasie rzeczywistym, co wymaga możliwości objęcia ochroną różnych obszarów, w tym np. sieci lub danych w chmurze – pokrywa zatem dużo obszerniejsze środowisko, niż jej „starsza siostra”, czyli technologia EDR (Endpoint Detection and Response), która chroni jedynie punkty końcowe. Jest to zatem dużo bardziej systemowe rozwiązanie, obejmujące całość Twojej infrastruktury.

Dlaczego potrzebujesz XDR w organizacji?

Duża liczba cyberzagrożeń, na które może być narażona Twoja firma, powinna być sygnałem do tego, by jak najszybciej zadbać o wielopłaszczyznową ochronę. Jak wskazuje Barometr cyberbezpieczeństwa. Ochrona cyfrowej tożsamości autorstwa KPMG Polska, aż 69% firm w Polsce odnotowało w 2021 roku przynajmniej jeden incydent bezpieczeństwa, co oznacza wzrost aż o pięć punktów procentowych w porównaniu z rokiem uprzednim.

Korzystanie ze wsparcia, jakie oferują narzędzia extended detection and response, jest bardzo dobrym wyborem, jeśli zależy Ci na kompleksowym podejściu oraz uniwersalnej ochronie przed wieloma rodzajami cyberzagrożeń. Przed jakimi niebezpieczeństwami może ochronić Cię technologia XDR?

Phishing

Ataki phishingowe są jednymi z powszechnych cyberzagrożeń, które mogą narazić Twoją firmę na olbrzymie straty wizerunkowe oraz finansowe. Phishing to atak polegający na wyłudzeniu wrażliwych danych logowania, aby za ich pomocą uzyskać dostęp do chronionego obszaru, np. poczty elektronicznej czy chmury użytkownika. To właśnie atak phishingowy został uznany za jedno z najpoważniejszych zagrożeń w Barometrze cyberbezpieczeństwa KPMG.

Podczas ataku phishingowego cyberprzestępcy, najczęściej stosując triki socjotechniczne, usiłują przekonać swoją ofiarę do przekazania im swoich loginów i haseł lub podstępem uzyskać do nich dostęp. W tym celu mogą stosować np. spreparowane wiadomości e-mail czy fałszywe witryny logowania. Brak ostrożności we wpisywaniu swoich danych logowania może Cię bardzo wiele kosztować – oszuści po uzyskaniu dostępu do chronionego obszaru są praktycznie nie do zatrzymania, jeśli w porę nie zauważysz że Twoja firma została celem cyberataku.

Ataki APT

Jednym ze szczególnie niebezpiecznych rodzajów ataków, których celem może stać się Twoja firma, są ataki APT. APT to skrót od Advanced Persistent Threat, czyli zaawansowane trwałe zagrożenie. Ataki advanced persistent threat, podobnie jak ataki phishingowe, plasują się wysoko na liście najpoważniejszych zagrożeń w Barometrze cyberbezpieczeństwa KPMG.

Ataki APT są skomplikowanymi, długotrwałymi i często podzielonymi na wiele etapów atakami wycelowanymi w konkretne ofiary. Strategie cyberprzestępców oparte są na szczegółowym researchu na temat firmy, która znajduje się na ich celowniku, przez co ataki APT są dużo bardziej niebezpieczne, niż np. szeroko zakrojone, niespersonalizowane kampanie phishingowe. Źródłem informacji o ofierze mogą być nawet publicznie dostępne profile np. w mediach społecznościowych lub strona internetowa przedsiębiorstwa.

Zapobieganie temu rodzajowi ataków oraz radzenie sobie z nimi może być zatem bardzo wymagającym zadaniem, gdyż strategia działania hakerów jest „skrojona na miarę” konkretnej firmy. Zainteresowanie się ochroną, jaką oferuje technologia extended detection and response XDR, to bardzo dobry pomysł, gdyż rozszerzone spektrum działania i możliwość monitorowania wielu obszarów jednocześnie pozwoli na błyskawiczne rozpoznanie potencjalnego zagrożenia, które w innym przypadku mogłoby pozostać zamaskowane nawet tygodniami lub miesiącami.

Ransomware

Kolejnym atakiem, na który powinieneś być wyczulony, jest atak ransomware. Ransomware to neologizm, który powstał z połączenia dwóch słów: ransom, oznaczającego okup, oraz software, oznaczającego oprogramowanie. Jak wskazuje nazwa, ataki ransomware są motywowane finansowo: za usunięcie złośliwego oprogramowania cyberprzestępcy domagają się zapłaty okupu.

Złośliwe oprogramowanie może kryć się pod wieloma formami – najczęściej jednak mają one na celu zablokowanie możliwości korzystania z zainfekowanego urządzenia lub uniemożliwienie użytkownikom dostępu do przechowywanych na nim plików. Każdy tego typu atak może mieć katastrofalne konsekwencje, jeśli użytkownik nie jest w stanie samodzielnie usunąć malware’u, gdyż cyberprzestępcy domagają się od niego okupu.

Niestety, nie ma żadnej gwarancji, że po zapłacie wymaganej kwoty szantaż się zakończy, dlatego znacznie lepszym rozwiązaniem jest zadbanie o kompleksową ochronę swoich urządzeń, jaką dają narzędzia extended detection and response. Wówczas narzędzia XDR będą mogły zawczasu rozpoznać szkodliwe oprogramowanie np. w załączniku do podejrzanej wiadomości e-mail, i nie dopuścić do jego instalacji na Twoich urządzeniach.

Ochrona dla Twojej firmy: platforma Cynet XDR

Jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo Twoich wrażliwych danych, lecz nie masz pomysłu, jak zapewnić im wystarczającą ochronę, nie musisz się o to martwić! Jak wskazuje Barometr cyberbezpieczeństwa, aż 76% respondentów w 2022 deklarowało korzystanie z outsourcingu w tym zakresie. Usługi i produkty Cyber360 stanowią odpowiedź na rosnące potrzeby przedsiębiorców – dostarczamy wysokiej jakości narzędzia ochronne, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie! Jednym z nich jest platforma Cynet360, wykorzystująca technologię extended detection and response XDR. Co powinieneś wiedzieć o Cynet?

Wielopłaszczyznowość

Platforma Cynet360 jest unikalnym rozwiązaniem XDR, które zapewnia doskonałą, kompleksową ochronę przed cyberzagrożeniami. Cynet XDR łączy w sobie różnorodne technologie, takie jak m.in. Endpoint Detection and Response (EDR), Sandbox, User Behavioral Analysis (UBA), threat intelligence i Next Generation Anti Virus (NGAV). Dzięki Cynet XDR nie musisz korzystać z żadnego dodatkowego oprogramowania, w tym także programów antywirusowych czy firewalli. Jakie funkcje posiada Cynet XDR i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie?

Działania prewencyjne

W ramach extended detection and response, oprócz reagowania na incydenty bezpieczeństwa, niezwykle ważną rolę odgrywa także ich jak najwcześniejsze wykrywanie. Aby było ono skuteczne, Cynet XDR posiada szerokie spektrum funkcji o charakterze monitorującym, które zapewniają ciągły nadzór nad objętym ochroną obszarem.

Ciągłe zbieranie i analizowanie danych ze środowiska jest niezwykle istotne z punktu widzenia prewencji zagrożeń. Pomaga bowiem wychwytywać nie tylko słabe punkty zabezpieczeń czy podejrzane zachowania użytkowników, ale i klasyfikować obszary jako mniej lub bardziej podatne na cyberatak. Wówczas możliwe jest automatyczne dostosowanie poziomu Twoich danych do dynamicznie zmieniających się okoliczności.

Monitoring prewencyjny Cynet XDR, możliwy m.in. dzięki wykorzystaniu czujnika Sensor Fusion, ułatwia także wczesne wykrycie niepokojących zmian w objętym ochroną obszarze. Dzięki niemu Cynet XDR nie przegapi żadnego sygnału ze środowiska, co pomoże w neutralizacji zagrożenia nawet zanim hakerzy przystąpią do właściwego ataku.

Jedną z funkcji Cynet XDR, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście prewencji zagrożeń, jest możliwość implementacji plików-pułapek w „strategicznych” miejscach. Jak to działa? Plik-pułapka i związana z nim aktywność mogą być na bieżąco monitorowane przez Cynet XDR, dlatego gdy tylko zainteresują się nim cyberprzestępcy, będziesz mieć pełny wgląd w ich działania. Na podstawie analizy zdobytych danych Cynet XDR może udoskonalić obecne zabezpieczenia, co pozytywnie wpłynie na ich jakość oraz skuteczność.

Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa

Oprócz szeroko zakrojonych działań prewencyjnych, Cynet XDR posiada również rozbudowany aparat reagowania na incydenty. Jedną z zalet tej platformy jest to, że procedury postępowania w razie cyberataku mogą zostać ustalone zawczasu i uruchomione automatycznie w sytuacji wykrycia potencjalnego zagrożenia. Oznacza to, że nie jest konieczne wykonanie ręcznego skanowania, by móc pozbyć się nieproszonych gości.

Gdy dojdzie do cyberataku, kluczowa jest szybkość reakcji – im szybciej zostaną podjęte odpowiednie działania, tym większa szansa na odparcie go. Częściowa automatyzacja działań uruchamianych na podstawie odgórnie zaplanowanych procedur stanowią doskonałą odpowiedź na tę potrzebę, gdyż pozwalają na błyskawiczną reakcję bez konieczności interwencji ludzkiej. Gdyby istniała konieczność uruchamiania wszystkich niezbędnych działań naprawczych ręcznie, hakerzy mogliby mieć znacznie więcej czasu na wyrządzenie Twojej firmie dodatkowych szkód, co mogłoby okazać się dla Ciebie katastrofalne w skutkach.

Threat intelligence

Platforma Cynet XDR, aby zapewnić Ci optymalny poziom ochrony, korzysta także z informacji threat intelligence. Mianem threat intelligence określa się gromadzenie oraz analizę danych na temat aktualnych cyberataków – z racji tego, że cyberprzestępcy wciąż udoskonalają swoje metody działania i planują nowe ataki, zawartość baz threat intelligence dynamicznie się zmienia wraz z napływem nowych informacji.

Dzięki wykorzystaniu technologii threat intelligence Cynet XDR może na bieżąco dopasowywać się do okoliczności zewnętrznych oraz nowych zagrożeń, jakie pojawiają się w sieci, dzięki kombinacji aż 20 wewnętrznych i zewnętrznych baz danych. Są to niezwykle cenne informacje, gdyż pomagają odpowiednio uszczelnić lub zmodyfikować aktualną infrastrukturę zabezpieczeń, by były w stanie wychwytywać potencjalne cyberataki, na które dotąd nie były wrażliwe. Rozwiązanie to jest zatem niezwykle korzystne, gdyż pozwala na ciągłe rozwijanie Twoich mechanizmów ochronnych na podstawie najnowszych danych z wiarygodnych źródeł.

Całodobowa ochrona

Ogromną zaletą Cynet XDR jest to, że platforma oferuje całodobową ochronę monitorowanego obszaru. Jest to niezwykle korzystne, gdyż działania prewencyjne oraz naprawcze nie ustają nawet po Twoich godzinach pracy. Wysoki stopień automatyzacji sprawia, że przeprowadzenie większości niezbędnych z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa procesów wchodzących w zakres extended detection and response nie wymaga aktywnego udziału człowieka.

Co to oznacza dla Ciebie? Cyberprzestępcy mogą zaatakować Twoją firmę o każdej porze. Im później atak zostanie wykryty, tym większe ryzyko poniesienia nieodwracalnych szkód. Całodobowa ochrona jest zatem konieczna, gdyż pozwoli na wczesne zauważenie incydentu bezpieczeństwa oraz podjęcie rekomendowanych działań naprawczych i zatrzymanie cyberprzestępców już na pierwszych etapach ataku.

Podsumowanie

Mnogość cyberzagrożeń we współczesnym świecie może wiązać się z ryzykiem ogromnych strat finansowych i wizerunkowych dla Twojej firmy. Aby ich uniknąć i móc cieszyć się wysokim poziomem bezpieczeństwa swoich danych, warto zainwestować w profesjonalną ochronę XDR. Platforma Cynet360 to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie wielofunkcyjność i kompleksowość.

Kontakt

+48 733 600 411

Siedziba spółki
ul. Uphagena 27,
80-237 Gdańsk
office@cyber360.pl

Oddział Wrocław
ul. Księcia Witolda 43,
50-202 Wrocław
office@cyber360.pl

Logo