Logo
Logo
Logo

20 października 2022

Branża TSL a ataki hakerskie, czyli cyberbezpieczeństwo w transporcie

Branża TSL obejmuje sektory transportu, spedycji oraz logistyki. Jest ona więc odpowiedzialna za obsługę przewozów i wysyłek oraz bezpieczne dostarczanie towarów na krótkich i długich dystansach. Z usług TSL najczęściej korzystają sprzedawcy, którzy posiadają także sklepy internetowe, a także producenci, hurtownie, jak i klienci indywidualni. Sektor TSL może obejmować ruch drogowy, kolejowy, powietrzny, wodny itd.

cyberbezpieczeństwo_w_transporcie_tsl_a_ataki_hakerskie

Spis treści

  1. Cyberataki a łańcuch dostaw
  2. Rosnąca cyfryzacja branży a bezpieczeństwo
  3. Co może zagrażać branży TSL?
  4. Sektor TSL a cyberbezpieczeństwo – co możesz zrobić?
  5. Podsumowanie

Cyberataki a łańcuch dostaw

Incydenty bezpieczeństwa są w branży TSL zagrożeniem nie tylko dla poufnych danych, ale i dla ciągłości łańcucha dostaw. Każdy atak może bowiem powodować przestój w działalności firmy, który odbije się negatywnie na całym łańcuchu. W praktyce oznacza to ryzyko dużych opóźnień w transporcie i dostarczaniu towarów na miejsce w umówionym terminie.

Konsekwencje ataku, nawet po uporaniu się z nim, mogą towarzyszyć firmie miesiącami, dlatego też należy traktować kwestię zapobiegania i szybkiego wykrywania incydentów cyberbezpieczeństwa w branży TSL niezwykle poważnie. Duże przestoje w dostawach mogą bowiem wywołać u klientów czekających na zamówione towary irytację i zniecierpliwienie, a także spowodować kolejne przestoje czy problemy w ich działalności, gdy nie otrzymają na czas produktów niezbędnych do codziennej pracy. Wówczas mogą oni nawet całkowicie zrezygnować ze współpracy z Twoją firmą, aby uchronić swoje biznesy przed stratami.

Rosnąca cyfryzacja branży a bezpieczeństwo

W ciągu ostatnich lat branża TSL, podobnie jak wszystkie inne branże i sektory, przeszła dużo procesów prowadzących do dużego poziomu cyfryzacji. Przestrzeń wirtualna stała się dla wielu firm na rynku główną przestrzenią pracy zwłaszcza w trakcie pandemii COVID-19, gdy ze względów bezpieczeństwa musiały one przejść na pracę zdalną. Wówczas popularne stały się spotkania online, wideokonferencje, zdalne szkolenia i kursy czy sprzedaż internetowa.

W sektorze TSL cyfryzacja może obejmować również inne aspekty, charakterystyczne dla tej właśnie branży, takie jak np. wybór najlepszych tras czy śledzenie położenia paczek podczas transportu (zarówno z poziomu klientów w przypadku pojedynczych paczek, jak i z perspektywy dostawców, w przypadku konkretnych sieci dostaw).

Rosnąca cyfryzacja danych i zwiększone korzystanie z wirtualnych kanałów komunikacji na rynku, oprócz ułatwienia codziennego życia, stały się też, niestety, pokusą dla cyberprzestępców. Podatność sektora TSL na cyberataki jest szczególnie ważnym tematem, gdyż specyfika branży opiera się na sieci stałych powiązań między różnymi podmiotami, które są od siebie wzajemnie zależne w łańcuchu dostaw. Dla hakerów oznacza to, iż skuteczny atak na jedno z ogniw łańcucha może skutkować uzyskaniem również dostępu do urządzeń i przechowywanych na nich danych pozostałych ogniw.

Konsekwencje dla biznesu mogą być ogromne, gdyż spowodowany atakiem przestój dotyka więcej niż jednego podmiotu. Nawet jeśli to nie Twoje firmy były celem hakerów, i tak mogą one doświadczyć negatywnych skutków incydentów bezpieczeństwa w innych, powiązanych firmach. Nie pozostanie to bez wpływu na płynność i ciągłość Twojej działalności, a w konsekwencji, także na wizerunek Twojej organizacji wśród klientów.

Co może zagrażać branży TSL?

Phishing

Ataki phishingowe są dość powszechnym zagrożeniem bezpieczeństwa nie tylko dla organizacji należących do sektora TSL, ale i innych branż (np. ochrony zdrowia, finansów) oraz osób prywatnych. Phishing to atak bazujący na socjotechnice, kładący nacisk na manipulację ofiarą. Głównym celem ataków socjotechnicznych jest oszukanie ofiar i skłonienie ich do tego, by same ujawniły swoje wrażliwe dane lub nie stawiały oporu, gdy hakerzy będą próbowali samodzielnie uzyskać do nich dostęp. Z punktu widzenia hakera atak socjotechniczny jest zatem względnie prosty do przeprowadzania, gdyż nie wymaga korzystania z zaawansowanych urządzeń czy technologii.

Phishing polega na podszywaniu się przez hakerów pod inne podmioty, które ofiara obdarza zaufaniem, celem wyłudzenia wrażliwych danych, np. danych logowania. Aby to osiągnąć, hakerzy preparują wiadomości e-mail, w których podstępem usiłują skłonić ofiary do samodzielnego udostępnienia im informacji. Przykładowo, mogą oni w mailu zamieścić link do fałszywej strony logowania i wywrzeć na ofiarę presję, by za jej pomocą zalogowała się na interesujące hakerów konto. Po wprowadzeniu dane logowania stają się dla nich widoczne, więc jeśli konto nie posiada żadnych dodatkowych zabezpieczeń, może ono zostać błyskawicznie przejęte.

Ataki APT

Atak APT, czyli Advanced Persistent Threat (Zaawansowane Trwałe Zagrożenie), charakteryzuje się wysokim poziomem zaawansowania oraz długofalowym zasięgiem. Zaawansowane odnosi się do poziomu złożoności, skomplikowania i wieloetapowej struktury ataku, z kolei trwałe do jego specyfiki, gdyż nie jest to zdarzenie punktowe, lecz rozciągnięte w czasie i skrupulatnie zaplanowane.

Ataki APT wymierzone są w konkretne ofiary, stąd też przygotowania do nich mogą trwać tygodniami lub miesiącami. Zwykle na celu cyberprzestępców znajdują się albo całe firmy, albo pracownicy wysokiego szczebla lub członkowie zarządu danej organizacji. Z tego względu są one dużo bardziej niebezpieczne, niż szeroko zakrojone kampanie hakerskie, gdyż każdy atak wykorzystuje wszystkie poznane przez jego autorów słabe punkty ofiary.

Ransomware

Ransomware to atak z udziałem złośliwego oprogramowania, którego celem jest wyłudzenie okupu od ofiary. Cyberprzestępcy najczęściej infekują urządzenia ofiar programami, które blokują dostęp do przechowywanych tam danych, a w zamian za odzyskanie ich domagają się zapłaty konkretnej sumy pieniędzy. Jeśli zaatakowany nie stworzył zawczasu kopii zapasowych lub nie posiada narzędzi, które pomogą uporać się z atakiem, zapłata okupu wydaje się jedynym wyjściem z sytuacji.

Jak wskazują dane zgromadzone przez Sophos w The state of ransomware 2022, wzrost liczby ataków tego typu wśród badanych firm to aż 78% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to, że w ciągu ostatnich miesięcy i lat ataki ransomware stawały się coraz częstsze, co powinno skłonić firmy do dostosowania poziomu zabezpieczeń do wciąż zwiększającego się ryzyka.

Zero-day

Atak zero-day lub dnia zero to atak, w którym cyberprzestępcy wykorzystują lukę zabezpieczeń oprogramowania ofiary, by ominąć jej systemy ochrony. Nazwa zero-day jest przewrotna: oznacza ona, że producent lub dostarczyciel oprogramowania ma dokładnie zero dni na załatanie luki, ponieważ dowiedział się o jej istnieniu w konsekwencji już rozpoczętego ataku.

Z tego powodu prewencja zagrożeń zero-day jest bardzo istotna. Jeśli Ty lub jeden z Twoich pracowników zauważycie lukę bezpieczeństwa w Twoim oprogramowaniu, natychmiast zgłoś ten fakt. Gdy luka zostanie załatana, cyberprzestępcy nie będą mogli jej wykorzystać w celu uzyskania dostępu do danych Twojej organizacji.

Sektor TSL a cyberbezpieczeństwo – co możesz zrobić?

Wzrost poziomu cyfryzacji w łańcuchu dostaw branży TSL stanowi ogromne wyzwanie dla bezpieczeństwa w tym sektorze usług. Ochrona dla sektora TSL powinna być wielopłaszczyznowa i odpowiadać na różne rodzaje ataków, a także umożliwiać szybkie wykrywanie i neutralizowanie incydentów, by jak najszybciej powrócić do codziennego trybu pracy.

Dzięki narzędziom cyberbezpieczeństwa dostarczonym przez Cyber360 możliwa jest całodobowa ochrona, która pomoże zminimalizować ryzyko związane z cyberatakami w różnych ogniwach w łańcuchu dostaw. Dlaczego warto postawić właśnie na rozwiązania Cyber360?

CyberDefender

CyberDefender to kompleksowy zestaw usług, które doskonale sprawdzą się w prewencji zagrożeń dla sektora TSL. Rozwiązania opierające się na outsourcingu narzędzi cyberbezpieczeństwa to duże ułatwienie dla transportu, spedycji i logistyki, gdyż sektor TSL jest niezwykle wymagający pod względem dobrej organizacji codziennej pracy. Zewnętrzna usługa pozwala na pełne korzystanie z kompletnej infrastruktury zabezpieczeń bez konieczności zakładania i koordynacji osobnego działu.

Z uwagi na specyfikę branży TSL ochrona w czasie rzeczywistym, jaką oferuje CyberDefender, jest optymalnym rozwiązaniem. Różnego typu ogniwa w łańcuchu dostaw są bowiem aktywne przez całą dobę, co generuje konieczność dopasowania modelu ochrony do tego trybu pracy. Możliwość natychmiastowej reakcji na wszystkie podejrzane zdarzenia pozwoli lepiej utrzymać ciągłość transportu i zapobiec opóźnieniom w zaopatrzeniu.

Jedną z usług, z jakich możesz korzystać w ramach CyberDefender, jest całodobowe wsparcie zarządzania cyberbezpieczeństwem przez zewnętrzny SOC Team. SOC (Security Operations Center) jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów, którzy pozostają w gotowości w trybie 24/7. Mogą oni udzielać porad odnośnie infrastruktury bezpieczeństwa firmy, oceniać jej podatność na ataki, jak i pomagać uporać się z aktywnymi incydentami. W przypadku cyberataku specjaliści SOC Team będą wspierać Twoje działania aż do całkowitego uporania się z zagrożeniem.

Ponadto, CyberDefender oferuje usługi z zakresu ochrony punktów końcowych (w tym analizy zachowań użytkowników), a także audytu bezpieczeństwa, testów penetracyjnych oraz szkoleń i kursów. Kompleksowość CyberDefender sprzyja stworzeniu szczelnej sieci zabezpieczeń i ograniczeniu ryzyka ataku do minimum. Ponadto, jest to niezwykle wygodne narzędzie dla Ciebie i pracowników Twojej firmy, gdyż wszystkie niezbędne funkcje znajdują się w jednym miejscu. Nie jest zatem konieczne korzystanie z kilku różnych programów jednocześnie. Ten model ułatwia również wprowadzenie i aktywne stosowanie jednolitych standardów cyberbezpieczeństwa dla Twojego biznesu.

Podsumowanie

Ochrona danych przed cyberatakami w branży TSL jest jednym z czynników, które pozwalają dbać o ciągłość łańcucha dostaw oraz zapewnić bezpieczeństwo poufnych danych klientów. Dzięki technologii dostarczonej przez Cyber360 możesz zminimalizować ryzyko wystąpienia incydentu bezpieczeństwa w Twojej firmie i lepiej chronić ją przed cyberzagrożeniami.

Chcesz poznać więcej informacji? Skontaktuj się z nami i zobacz, jak Cyber360 może wesprzeć firmy z branży TSL!

Kontakt

+48 733 600 411

Siedziba spółki
ul. Uphagena 27,
80-237 Gdańsk
office@cyber360.pl

Oddział Wrocław
ul. Księcia Witolda 43,
50-202 Wrocław
office@cyber360.pl

Logo