Logo
Logo
Logo

5 września 2023

MDR w samorządach lokalnych: dlaczego warto?

Z drugiej strony? Lokalne samorządy stały się łatwym celem dla cyberprzestępców, ponieważ często nie mają wystarczająco dużo pieniędzy lub personelu, aby zbudować wewnętrzny zespół ds. cyberbezpieczeństwa. Istnieje jednak sposób, w jaki lokalne samorządy mogą  zwiększyć swoje bezpieczeństwo bez obciążania swoich budżetów dużymi kosztami – a rozwiązaniem jest usługa MDR (Managed, Detection and Response).

Dlaczego lokalne samorządy są tak podatne na ataki cybernetyczne? 

Według raportu CloudSEK XVigil, liczba ataków cybernetycznych na agencje rządowe wzrosła o 95% w 2022 roku w porównaniu z poprzednim rokiem. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że w badaniu Arctic Wolf 75% lokalnych samorządów stwierdziło, że są atakowane z „niemal stałą” częstotliwością. W Polskich realiach sprawa wygląda podobnie.

Co sprawia, że lokalne samorządy są tak kuszącym celem dla przestępców?

Jednym z powodów jest to, że urzędy lokalne przechowują ogromną ilość wrażliwych danych w swoich systemach: 

 • Informacje o obywatelach (w tym dane umożliwiające identyfikację osoby) 
 • Numery ubezpieczenia społecznego i dowodów osobistych
 • Dane finansowe
 • Informacje medyczne i wiele innych informacji, które można łatwo sprzedać na darkwebie
 • W kontekście wojny w Ukrainie również dane o uchodźcach.

To, co staje się również problemem związanym z bezpieczeństwem, to fakt, że dzięki nowoczesnej technologii, urzędy  stają się coraz bardziej otwarte na świat. Chociaż ułatwia to komunikację między poszczególnymi urzędami i mieszkańcami, niestety daje to przestępcom wiele miejsc do ataku. A w przypadku, gdy hakerzy zyskają dostęp do jednej sieci, mogą szybko rozprzestrzenić atak na inne systemy.

Wiele przykładów z Polski pokazuje, że pojedynczy atak na urząd ma wpływ na funkcjonowanie tego urzędu w dłuższej perspektywie. Chociaż urzędnicy twierdzą z reguły, że żadne dane nie zostały skradzione. To jest to coś, czego żaden samorząd nie chce doświadczyć, ponieważ oznacza to, że obywatele nie będą mogli korzystać z ich usług.

Lokalne samorządy i budżet na cyberbezpieczeństwo 

Ale mimo tak wielu zagrożeń dla bezpieczeństwa lokalnych samorządów, ich budżet na cyberbezpieczeństwo jest niestety nadal dość napięty. Małe, lokalne samorządy po prostu nie mają wystarczająco dużo pieniędzy na zatrudnienie ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, szkolenie swojego personelu czy modernizację swojej infrastruktury. A to czyni je bardzo łatwym celem ataku.

W rzeczywistości, badania KnowBe4 na temat dystrybucji kodu ransomware w różnych sektorach wykazały, że lokalne samorządy są trzecim (po służbie zdrowia i edukacji) najczęściej atakowanym sektorem, z 11,4% ransomware skierowanym na gminy.

Przestępcy wiedzą, że podczas gdy urzędy administracji centralnej mogą sobie pozwolić na zaawansowane środki cyberbezpieczeństwa i najprawdopodobniej mają dedykowany zespół ds. cyberbezpieczeństwa pracujący dla nich, dla lokalnych samorządów byłoby to luksusem. Tak więc atak na lokalne biuro jest o wiele bardziej prawdopodobny, że się powiedzie – a mogą być w stanie zaatakować centralne biura rządowe przez sieć lokalnego biura.

Co lokalne samorządy mogą zyskać, współpracując z zespołem realizującym usługę MDR? 

Najwięcej, na co zwykle stać lokalny samorząd, to zatrudnienie jednego lub dwóch specjalistów IT. Rzecz w tym, że personel IT zwykle ma o wiele więcej obowiązków po swojej stronie niż tylko cyberbezpieczeństwo, więc mogą przeoczyć pewną podatność systemu. Poza tym, teraz, kiedy cyberprzestępcy mogą atakować o każdej porze dnia czy nocy, poleganie na pracownikach IT pracujących od 9 do 17 i tylko w dni robocze nie jest właściwą opcją.

Tego, czego teraz potrzebują lokalne samorządy, to dedykowany zespół ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, który będzie monitorować sieć 24/7 i szybko reagować na wszelkie zagrożenia.

Tutaj wchodzą do gry zespoły realizujące usługę MDR.

Zespoły realizującego tego typu usługę składają się z wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy specjalizują się w monitorowaniu, wykrywaniu i reagowaniu na incydenty związane z bezpieczeństwem. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, lokalne samorządy mogłyby znacznie poprawić swoją ogólną postawę wobec bezpieczeństwa, jednocześnie zwalniając czas głównego personelu IT.

Jak zespół realizujący usługę MDR może pomóc lokalnym samorządom zwiększyć swoje bezpieczeństwo

Monitorowanie całodobowe i szybka reakcja na incydenty 

Ponieważ zespoły realizujące usługę MDR pracują na zmiany dzień i noc, lokalni włodarze mogą być pewni, że zawsze będzie ktoś, kto będzie pilnował bezpieczeństwa sieci, nawet podczas weekendów lub świąt. Co więcej, doświadczenie zespołu pozwala im na wczesne wykrywanie oznak nadchodzącego ataku cybernetycznego i natychmiastowe reagowanie na nie, aby zapobiec lub zminimalizować wpływ ataku na usługi. Kluczowe w usłudze MDR jest właśnie to natychmiastowe reagowanie.

Wprowadzanie zaawansowanych narzędzi i technologii do proaktywnej detekcji i łagodzenia zagrożeń 

Lokalne samorządy mogą również korzystać z zaawansowanych narzędzi do detekcji, monitorowania i zapobiegania zagrożeniom, takich jak:

 • Platformy do wywiadu w zakresie zagrożeń, 
 • Systemy monitorowania infrastruktury w czasie rzeczywistym (SIEM), 
 • Ochrona punktów końcowych (narzędzia XDR), 
 • Szyfrowanie danych, 
 • Orkiestracja bezpieczeństwa, automatyzacja i systemy reakcji (SOAR), itp.

Zespoły realizujące usługę MDR są również ekspertami, jeśli chodzi o jak najlepsze wykorzystanie tych technologii do proaktywnego wykrywania i zapobiegania potencjalnym problemom z bezpieczeństwem. A ponieważ są na bieżąco z najnowszymi trendami, narzędziami i zagrożeniami w zakresie cyberbezpieczeństwa, mogą równie szybko reagować na nowe zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.

Przeprowadzanie kompleksowych ocen ryzyka w celu identyfikacji podatności 

Lokalne samorządy mogą również poprosić taki zespół o przeprowadzenie dogłębnej oceny ryzyka ich systemów, aby dowiedzieć się, które części ich lokalnej infrastruktury są szczególnie narażone na ataki cybernetyczne. Po zakończeniu analizy, zespół może następnie przedstawić potencjalne podatności i problemy w ich sieciach, systemach i procesach oraz sugerować najlepsze sposoby na ich złagodzenie.

Wsparcie lokalnych samorządów w tworzeniu solidnych polityk i procedur bezpieczeństwa 

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa mogą również pomóc samorządom w przeglądaniu i aktualizowaniu ich polityk dotyczących cyberbezpieczeństwa. Po ich ocenie, profesjonaliści ds. cyberbezpieczeństwa mogą wskazać, które części polityk są przestarzałe lub nieskuteczne, lub co samorządy powinny dodać do nowych polityk, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci. Jest to niezmiernie istotne w świetle wejścia w życie dyrektywy NIS2.

Edukacja personelu w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa

Kolejna korzyść z pracy z zespołem MDR to to, że mogą oni zapewnić spersonalizowane szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników, ucząc ich, jak rozpoznawać i reagować na zagrożenia bezpieczeństwa. Podczas szkolenia pracownicy mogą dowiedzieć się, jakie są potencjalne konsekwencje ataków cybernetycznych i jak mogą zabezpieczyć swoje konta robocze. Szkolenie jest również dobrym miejscem do szkolenia personelu, jak powinni zachować się podczas ataku cybernetycznego – i kogo powinni powiadomić, jeśli zauważą naruszenie danych.

Ochrona wrażliwych danych przed nieautoryzowanym dostępem i wyciekiem

Współpracując z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, lokalne samorządy mogą również wprowadzić solidne środki bezpieczeństwa, aby chronić wrażliwe dane przed naruszeniami lub wyciekami. 

Zapewnienie płynnego funkcjonowania niezbędnych usług publicznych i minimalizowanie zakłóceń 

Dzięki solidnym środkom bezpieczeństwa i zespołowi ekspertów czuwającym nad infrastrukturą, samorządy mogą uczynić swoje systemy znacznie bardziej odpornymi na ataki cybernetyczne i zminimalizować zakłócenia spowodowane atakami cybernetycznymi. Wyposażeni w najnowocześniejszą technologię bezpieczeństwa, profesjonaliści ds. cyberbezpieczeństwa mogą zapobiec wielu rodzajom ataków cybernetycznych, zanim jeszcze się zdarzą. A nawet jeśli sieć samorządu zostanie naruszona, zespół MDR może szybko zidentyfikować i złagodzić szkody, dzięki czemu usługa może być jak najszybciej przywrócona.

Dlaczego samorządy powinny korzystać z MDR? 

Pomimo wszystkich tych niesamowitych korzyści, niestety istnieje jeden znaczący problem z budową dedykowanego wewnętrznego zespołu Centrum Operacji Bezpieczeństwa. 

Mianowicie, ogromne koszty. 

Ze względu na to, jak bardzo poszukiwani są obecnie profesjonaliści ds. cyberbezpieczeństwa, koszt zatrudnienia nawet jednego z nich może być poza zasięgiem większości lokalnych rządów. Zatrudnienie czterech lub pięciu różnych profesjonalistów ds. cyberbezpieczeństwa, aby zbudować zespół, który może pracować 24/7, a także modernizacja ich infrastruktury, jest po prostu niemożliwe.

… przynajmniej tak było, kiedy zespoły SOC pracowały tylko wewnętrznie.

Jak zespoły realizujące usługę MDR mogą być przydatne dla lokalnego samorządu? 

Samorządy mogą teraz „zatrudnić” dedykowany zespół ds. cyberbezpieczeństwa za pośrednictwem rozwiązania MDR,  jako usługę. W ten sposób mogą współpracować z zespołem ekspertów ds. bezpieczeństwa i korzystać z najnowszych technologii bezpieczeństwa, płacąc jedynie miesięczną lub roczną opłatę abonamentową.

Zewnętrzne zespoły zewnętrzny mogą również zająć się praktycznie wszystkim, co musiałby zrobić wewnętrzny zespół SOC: 

 • Monitorowanie sieci samorządowej, infrastruktury i punktów końcowych Przeprowadzanie regularnych skanów podatności na zagrożenia bezpieczeństwa 
 • Ochrona wrażliwych danych przed naruszeniami lub wyciekami 
 • Łagodzenie wpływu ataków cybernetycznych i przywracanie normalnego funkcjonowania usług 
 • Przeprowadzanie audytów procedur i polityk bezpieczeństwa 
 • Edukowanie personelu rządowego na temat praktyk bezpieczeństwa i reagowania na incydenty, itp.

Więc to prawie jakby miały dedykowany zespół ds. cyberbezpieczeństwa pracujący dla nich – tylko że zespół pracuje zdalnie, a nie z danego biura samorządowego.

Co nasz CyberDefender może zrobić, aby chronić lokalny samorząd przed zagrożeniami cybernetycznymi?

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać nowoczesną technologię cyberbezpieczeństwa, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci lokalnego rządu, zespół CyberDefender może Ci w tym pomóc.

Połączyliśmy kilka technologii cyberbezpieczeństwa z wiedzą i doświadczeniem naszego własnego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa, aby stworzyć kompleksowe rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto, ponieważ CyberDefender można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb każdego biznesu, może być używany zarówno przez małe lokalne samorządy, jak i większe organizacje.

Więc jeśli szukałeś sposobu na: 

 • Ochronę swoich systemów i danych przed atakami 24/7 
 • Zabezpieczenie swoich danych przed naruszeniami i wyciekami 
 • Zwolnienie głównego zespołu IT z części obowiązków, aby miał więcej czasu na swoje główne obowiązki 
 • Posiadanie na pokładzie profesjonalistów ds. cyberbezpieczeństwa, do których możesz się zwrócić, gdy wystąpi incydent ale nie stać Cię na zbudowanie własnego zespołu SOC

…to rozwiązanie CyberDefender jest do Twojej dyspozycji. A jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, które chcesz nam najpierw zadać, skontaktuj się z nami. Pokażemy Ci, jak dużą różnicę może zrobić solidne narzędzie do cyberbezpieczeństwa dla Twojego lsamorządu.

Podsumowanie 

Inwestowanie w cyberbezpieczeństwo jest obecnie koniecznością – szczególnie dla lokalnych samorządów, które przechowują tak wiele cennych danych. I nie chodzi tylkoo ochronę danych – chodzi również o zapewnienie, że usługi publiczne, które oferują obywatelom, będą działać bez zakłóceń. Dzięki CyberDefender, nawet lokalne samorządy z ograniczonym budżetem mogą teraz korzystać z zaawansowanych technologii i ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, aby chronić swoje sieci i dane. Dzięki temu mogą skupić się na tym, co najważniejsze – służeniu swoim obywatelom.

Kontakt

+48 733 600 411

Siedziba spółki
ul. Uphagena 27,
80-237 Gdańsk
office@cyber360.pl

Oddział Wrocław
ul. Księcia Witolda 43,
50-202 Wrocław
office@cyber360.pl

Logo