Logo
Logo
Logo

Digital Shadows

Oprogramowanie identyfikujące zagrożenia

SearchLight – minimalizuje zagrożenia cyfrowe poprzez identyfikację niepożądanych ekspozycji na ryzyko i zapewnienie ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi. W przypadku braku zarządzania ryzykiem organizacje mogą być narażone na kary regulacyjne, utratę praw do własności intelektualnej lub upadek reputacji.

Digital Shadows SearchLight pomaga ograniczać ryzyko poprzez wykrycie utraty danych, w tym danych uwierzytelniających pracowników. Produkt chroni markę, identyfikując próby podszywania się pod domenę lub w mediach społecznościowych. Wykrywa słabo zabezpieczone miejsca w infrastrukturze internetowej organizacji.

Produkt jest przeznaczony dla firm szczególnie narażonych na zagrożenia cybernetyczne – dla zespołów ds. cyberbezpieczeństwa w bankach i dużych firmach. Centrala organizacji powinna znajdować się w kraju z naszej listy krajów zaufanych. Cena zależy od „skali zaangażowania cyfrowego” użytkownika końcowego.

Dla Kogo

  • Dla firm eksponowanych na duże ryzyka ryzyka cybernetyczne z własnym zespołem,
  • banki,
  • twórców oprogramowania,
  • wielkich producentów.

Siedziba firmy powinna znajdować się w kraju z naszej listy krajów zaufanych.

Konfiguruj

Identyfikuj kluczowe zasoby

Zbieraj

Monitoruj obszary wrażliwe

Analizuj

Identyfikuj ryzyka

Chroń

Podejmij działania osłonowe i ochronne.

Przykładowe zastosowania

Podszywanie się pod domeny, aplikacje mobilne i profile w mediach społecznościowych.

Zarejestrowane dokumenty, dane klientów, kwalifikacje pracowników.

Nieprawdziwe konta przelewowe, podejrzane wiadomości od przestępców cybernetycznych, wyłudzanie informacji.

Możliwe do wykorzystania luki, problemy z certyfikatami, otwarte porty, źle skonfigurowane urządzenia.

Wyciek danych technicznych od deweloperów i wykonawców.

Tworzenie profili przestępców cybernetycznych, śledzenie incydentów o charakterze wywiadowczym, monitorowanie luk w zabezpieczeniach u dostawców i sprzedawców oraz ich ekspozycji na zagrożenia.

Ograniczanie ryzyka

Identyfikacja niepożądanych ekspozycji

Ochrona marki

Ujawnianie kradzieży tożsamości marki

Brak wycieków

Identyfikacja niepożądanych ekspozycji

Ochrona marki

Wykrywanie wycieków danych wrażliwych

Skanowanie dark net

Identyfikacja zagrożeń w ciemnej sieci

Eliminowanie luk

Wyszukiwanie słabych punktów w obronie

Dane techniczne

Monitorowanie informacji technicznych

Jako lider w dziedzinie ochrony przed ryzykiem cyfrowym, SearchLight pomaga zespołom bezpieczeństwa szybko zrozumieć i reagować na ich zewnętrzne zagrożenia.

digitalshadows.com

Kontakt

+48 58 380 01 10

Siedziba spółki
ul. Uphagena 27,80-237 Gdańsk, Poland
office@cyber360.pl

Oddział Warszawa
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
office@cyber360.pl

Logo

Cookies gwarantują poprawne działanie, ciągłe doskonalenie strony internetowej oraz wyświetlanie treści dostosowanych do Twoich potrzeb. Korzystając z tej strony zezwalasz nam na używanie plików cookies, pikseli, tagów i podobnych technologii. Polityka cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close